ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 11/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 G 4052858 งวดที่ 9 1991340 งวดที่ 10 7268038
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 H 8935167 งวดที่ 8 Y 7871023 งวดที่ 9 4150384
งวดที่ 10 B 9010738 งวดที่ 10 0637622
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
3141544 6142516 8219598 8449362 8620144
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0398920 2135217 5201424 5328787 7469702
8294292 8558081 8979224 9489079 9747291
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1259647 3983009 4401773 4470174 4791345
5145674 5441715 5462018 5622971 5759409
5890036 6321945 6811918 7417964 7429971
8268255 9219831 9414690 9571788 9984295
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
628110 735866
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
03762 05702
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1109 5323 5379 6944