ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 11/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 116 L 8636382 งวดที่ 118 5446238 งวดที่ 125 A 0209875
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,147 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0209875 5446238 8636382
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 120 X 2624125 งวดที่ 130 V 1900050
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,100 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
1252807 9574532
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
9,480 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0619360 5084794 5927089 7779130 9795211
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
18,960 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0777283 0930796 3825833 3948049 4160602
4753511 4988981 6838913 8161865 8824433
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
37,860 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
751893 781074
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
377,384 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
19822 60359
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
3,772,558 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
5459 7472