ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 10/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 A 1595902 งวดที่ 9 Z 8103122 งวดที่ 9 9750161
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 0188047 งวดที่ 9 1737768 งวดที่ 9 1517580
งวดที่ 10 B 5155950 งวดที่ 10 0794791
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0432974 2361926 2663321 4598008 9727701
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1114423 1202394 2120458 2822417 5094567
5588673 5791898 7691237 8324514 8332394
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0751732 1118622 1893278 1901624 2097635
3206372 3338023 3468248 4349356 5008848
6091500 6465001 6928091 6942388 7584157
7763320 8722643 9566977 9577724 9585973
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
066170 938853
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
16418 34989
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
4952 6200 6578 7417