ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 10/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ตุลาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 125 Y 8326431 งวดที่ 130 9907683 งวดที่ 138 4359083
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,318 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
4359083 8326431 9907683
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 103 T 3456532 งวดที่ 123 8105337
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,214 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
3526185 7491514
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
9,765 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0530796 5780600 8247465 9510354 9641660
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
19,530 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0730576 1592833 3137623 3412827 3763741
6188876 6209582 8113252 8822957 9891298
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
38,996 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
374375 937833
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 138
388,694 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
60135 75597
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 102 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
3,885,670 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1788 1792