ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 09/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กันยายน 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 S 2142896 งวดที่ 8 8332674 งวดที่ 9 5652635
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 H 0120065 งวดที่ 9 1515943 งวดที่ 9 5453105
งวดที่ 9 4260736 งวดที่ 10 0973917
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0457982 0663298 4895652 7125573 8327025
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0231244 1689003 6006697 6243077 6825542
7422105 8510015 8871726 8987687 9743024
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0133637 0171929 0326099 0790485 1211229
3513957 4280040 4811541 4895210 5577808
5689758 5833133 5920251 7646635 7824059
7983558 8261701 8562604 9649426 9690305
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
231273 653937
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
33659 77606
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1553 6414 8165 8622