ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 09/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กันยายน 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 106 V 7549391 งวดที่ 117 X 1870367 งวดที่ 129 W 0633149
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,501 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0633149 1870367 7549391
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 119 2026548 งวดที่ 132 0278376
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,336 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
8733070 8981779
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 101 - 134 งวดที่ 135 - 138
10,070 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0455312 4031000 5417989 5967318 9721293
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 101 - 134 งวดที่ 135 - 138
20,140 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0962063 1706388 2895795 3826390 3886920
4576070 7247203 9289558 9405660 9507817
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 101 - 134 งวดที่ 135 - 138
40,224 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
499114 559363
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 101 - 134 งวดที่ 135 - 138
400,950 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
13350 92045
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 101 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
4,008,194 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1878 6340