ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 05/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 20,000,000 บาท

งวดที่ 99 ภ 9629912 งวดที่ 116 C 4891008 งวดที่ 135 ณ 0783931

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,789 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท

0783931 4891008 9629912

อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 124 V 1727412 งวดที่ 125 O 2609880

อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,528 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
3455286 7716775
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 97-134 งวดที่ 135-136
11,015 อันดับ 305 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0956306 3579591 9022663 9517313 9978929
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 97-134 งวดที่ 135-136
22,030 อันดับ 610 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0221750 1744462 2229411 3210189 3558452
4098117 6130347 7787007 7943293 9108586
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 97-134 งวดที่ 135-136
44,004 อันดับ 1,204 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท

450148 777744

เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 97-134 งวดที่ 135-136
438,622 อันดับ 11,964 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท

33514 49232

เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 97-134 งวดที่ 135-136
4,384,788 อันดับ 119,560 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท

6064 8982