ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 05/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 201 จ 8142230

อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 201 ฐ 2806346

อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
90 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0180066 2032060 4086585 8883286 9914124
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
180 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1828344 1962492 2163413 2998281 4589280
4699934 5657358 5928893 6518354 7183035
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
270 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0187020 0707932 2761917 3048740 4245186
5030445 6468031 7325340 7387668 7681894
7848444 8002475 8721002 9712129 9789682
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
16,696 อันดับ
อันดับละ 100 บาท

9562

เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
166,940 อันดับ
อันดับละ 50 บาท

912