ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 06/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 117 Q 9999682 งวดที่ 129 L 6302822 งวดที่ 130 ท 6040422
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,729 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
6040422 6302822 9999682
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 109 C 5708788 งวดที่ 119 S 7306285
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,488 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0754208 8685253
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 98-134 งวดที่ 135-136
10,800 อันดับ 420 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
2539902 3033123 5392759 7382514 7724004
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 98-134 งวดที่ 135-136
21,600 อันดับ 840 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0368920 0415637 0970397 1460657 2090080
2634918 2706909 3101062 3518591 4223516
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 98-134 งวดที่ 135-136
43,136 อันดับ 1,680 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
250626 736440
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 98-134 งวดที่ 135-136
430,000 อันดับ 16,738 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
17760 93593
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 98-134 งวดที่ 135-136
4,298,582 อันดับ 167,276 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท
6516 7004