ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 07/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 109 X 7787866 งวดที่ 119 5878100 งวดที่ 130 6114827
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,813 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
5878100 6114827 7787866
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 111 8177590 งวดที่ 121 Y 7727334
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,544 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
5825061 8196689
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 99-134 งวดที่ 135-138
10,590 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0800699 1008648 1231696 1407814 3064553
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 99-134 งวดที่ 135-138
21,180 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0946735 1477449 2134663 2188679 3599967
5810312 6998653 8591108 8620655 9717081
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 99-134 งวดที่ 135-138
42,290 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
009785 747210
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 99-134 งวดที่ 135-138
421,588 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
73472 90785
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 99-134 งวดที่ 135-136 งวดที่ 137-138
4,214,532 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
4900 8791