ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 08/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 สิงหาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 3936006 งวดที่ 10 4039433 งวดที่ 10 7569874
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 I 6815101 งวดที่ 8 9463917 งวดที่ 10 7500580
งวดที่ 10 8498168 งวดที่ 10 1362278
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0779018 6849006 8114005 9162072 9997074
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1308350 1801400 2163707 3369650 3769057
4974044 6106244 8357394 8830747 9783284
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0154055 0223231 1045635 2322404 2758249
2807681 2920975 2946384 5217293 6632069
6838688 7119443 7948377 8554083 9003373
9075096 9452576 9501409 9752320 9891945
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
118438 377404
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
28992 91247
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1219 2228 3950 7164