ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 134
เดือนที่ : 04/2563 วันที่ : 16 เมษายน 2563
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 107 ว 7848380 งวดที่ 121 G 4173991 งวดที่ 125 H 3294854  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 108 ร 5481869 งวดที่ 110 D 0616375  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,490 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1367903 8109352  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 11,225 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3904792 4603877 4704092 4835310 6626591  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 22,450 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0692084 1191949 2513929 3726850 4754443  
    7714922 8346291 8751991 9058640 9106808  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,732 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3294854 4173991 7848380  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 44,838 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    269070 796349  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 446,932 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    11831 42846  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,467,850 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0774 7503