ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 08/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 สิงหาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 110 4595718 งวดที่ 112 0918985 งวดที่ 115 6990500
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
6,624 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0918985 4595718 6990500
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 108 7213534 งวดที่ 121 3824112
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
4,418 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0720120 8597274
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 100 - 134 งวดที่ 135 - 138
10,275 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
6073562 6770385 7503570 7794089 9518696
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 100 - 134 งวดที่ 135 - 138
20,550 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0665985 3367526 5074257 7410032 7960774
8236477 8374352 9036249 9342899 9543557
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 100 - 134 งวดที่ 135 - 138
41,044 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
681571 984938
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 100 - 134 งวดที่ 135 - 138
409,126 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
35547 39130
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 100 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
4,089,930 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
4074 8423