ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 07/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 A 4628497 งวดที่ 9 Y 9407533 งวดที่ 10 2042429
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 O 2985182 งวดที่ 8 R 2983021 งวดที่ 8 7427357
งวดที่ 9 1026066 งวดที่ 10 M 2899561
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2537997 2711568 5664676 7056127 7370753
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0354178 1954168 3083641 4698316 6470376
7711749 8743277 8846084 9063842 9962872
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0485899 0839038 2350178 3269316 3679154
4509095 5073613 5094374 5554584 5967794
6405933 7444026 7730386 7897638 7977415
8602085 8640502 8763177 8864282 9022151
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
366602 687158
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
17841 90208
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
3323 4357 6621 6699