ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 06/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 ข 5151235 งวดที่ 9 ว 6993574 งวดที่ 10 ท 4736008
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 G 8139722 งวดที่ 9 G 9945454 งวดที่ 10 H 8282211
งวดที่ 10 R 9834632 งวดที่ 10 ฌ 2343395
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2055150 5042525 7875404 7984897 8928125
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0831585 1508592 3076149 3992834 5067275
5205646 6510412 7163348 7599838 7879522
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1053999 1121847 1369009 1439073 2068870
2628691 4377737 4743445 5722225 6062525
6292120 6685638 6799221 7634078 8488060
9088165 9654595 9734580 9777931 9828140
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
147706 680404
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
39703 49788
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2398 5519 6192 8585