ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 05/2563 ประจำวันที่ : 2 พฤษภาคม 2563
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 V 9037752 งวดที่ 8 ค 9041533 งวดที่ 9 F 3311611  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 10 ฐ 3192596 งวดที่ 8 ย 2362704 งวดที่ 9 A 1019707 งวดที่ 9 T 1945793 งวดที่ 9 ร 8858013  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3933348       4700320       5985198      6047043       6209904  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0822669       2646251       3617291      4751008       4929529  
    7786101       7943242       8429432      9179038       9226160  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0772082       1149837       1159205      1260754       1265184  
    1986107       2498865       2625095      4375741       4861719  
    5212147       5417016       5886694      6306668       6774764  
    7993818       8943985       9069900      9511923       9758002  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    124595 377759  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    15605 37586  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0823 2400 9035 9270