ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 04/2563 ประจำวันที่ : 1 เมษายน 2563
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 พ 1210657 งวดที่ 8 J 3729172 งวดที่ 8 น 9492281  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 10 ฌ 0424867 งวดที่ 10 น 9037803 งวดที่ 10 ฬ 8295167 งวดที่ 8 ว 4534751 งวดที่ 9 M 2657853  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0277178       0583287       1300223      4910302       9008352  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0067714       2220271       2304312      3135975       7436535  
    8072259       8404070       8630701      8663740       9258712  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0031252       0355772       1653240      2091348       2607295  
    2796003       3402028       4581358      4870525       5087038  
    5145446       5190744       6493984      6588272       7330085  
    7531846       7926508       8588417      8745716       8994081  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    090854 169679  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    27251 55308  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2313 3575 4743 6672