ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 133
เดือนที่ : 03/2563 วันที่ : 16 มีนาคม 2563
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 122 ว 6210012 งวดที่ 127 A 8486046 งวดที่ 132 ษ 1665826  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 106 ร 7153484 งวดที่ 125 ท 3014376  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,492 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    7370400 8245927  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 11,230 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0306727 0840975 2772051 3176722 8570723  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 22,460 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1447788 2578996 3765661 4695716 6884603  
    6894525 7029343 8606669 8787395 9740222  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,735 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1665826 6210012 8486046  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 44,858 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    140464 541497  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 447,180 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    40056 84149  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,470,364 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3516 8741