สื่อเผยแพร่

ตราสัญลักษณ์
  • ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน ภาษาไทย
    12.1 MB
  • ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน ภาษาอังกฤษ
    12.1 MB
  • คู่มือเอกลักษณ์องค์กรธนาคารออมสิน
    72 MB