สลากออมสิน

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

หยุดรับฝากชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

 
Deposit Amount Return as % per year
100 Baht but less than 500,000 Baht 0.26
500,000 Baht 0.98
5,000,000 Baht 1.13
Deposit Duration Interest Rate (Baht/Unit) Redeem Amount (Baht)
3 months but less than 1 year 0 50.00
1 year but less than 2 years 0.125 50.125
2 years but less than 3 years 0.25 50.25
3 years maturity 0.400 50.40
Conditions Details
Duration -
Qualification of Depositor - 7 Year-old up individual
- Legal persons
Maturity 3 years (Entitled to 36 chances to win the prizes)
Prize/Unit 50 Baht
Withdraw Ahead of Schedule Withdraw ahead of schedule 3 month, deduct 1 Baht/unit
Draw Prize On 16th of every month*No selling on the 16th of every month*
Prizes Numbers of Prize Cash amount/Prize
1st Prize 3 10,000,000 Baht
2nd Prize 2 1,000,000 Baht
3rd Prize 2 20,000 Baht
4th Prize 5 10,000 Baht
5th Prize 10 5,000 Baht
Number of PSCs meet the 1st prize 
But different of period and alphabet
  10,000 บาท
Prize for the last 6 digits 2 400 Baht
Prize for the last 5 digits 2 300 Baht
Prize for the last 4 digits 2 150 Baht

* Period and Alphabet will be specified on th 1st Prize and the 2nd Prize Only.
 
 3-year Special PSCs prizes are drawn monthly on the 16th of the month at GSB Head Office, which broadcasting on NBT and AM 891 MHZ by Radio Thailand, Public Relations Department during, 13.00 - 14.00 hrs. 
PSCs holders have the rights to get rewards and withdraw the principal plus interest within 10 years as of Special PSCs due date.