ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

หยุดรับฝากชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

 
หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก           หยุดรับฝากชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้ฝาก - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
อายุสลาก 3 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 50 บาท
ค่าส่วนลดการถอนก่อนครบกำหนด ถอนก่อนครบ 3 เดือน หักส่วนลด 1 บาท/หน่วย
เงื่อนไขหลัก ผู้ฝากต้องมีบัญชีฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
สลากครบอายุ โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน
การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
การออกรางวัล                                                                           ทุกวันที่ 16 ของเดือน
*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 3 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 2 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 5 8,000 บาท
รางวัลที่ 5 10 3,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
(ต่างงวดและหมวดอักษร)
  10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 125 บาท
* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 5 แสนบาท 0.26
5 แสนบาท 0.86
5 ล้านบาท 0.96
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0 0% 50.00
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี 0.05 0.10% 50.05
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 0.15 0.15% 50.15
ฝากครบ 3 ปี 0.40 0.26% 50.40
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) , ช่องทรูไอดี ม่วนชื่น ทางแอป TrueID , เว็บไซต์ TrueID.net , กล่องทรูไอดีทีวี และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00น.