สลากออมสิน

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 1 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 2 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 20.05 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี