ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 1 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 2 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 20.05 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก      ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้ใช้บริการ - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
อายุสลาก 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 20 บาท
วงเงินในการรับฝาก 1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท ต่อรายการ 

2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
การถอน สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ แต่ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนทั้งรายการ
ค่าส่วนลดการถอนก่อนครบกำหนด ถอนก่อนครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาท/หน่วย
สลากครบอายุ โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล      ทุกวันที่ 16 ของเดือน *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*
การรับเงินรางวัล      โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 2,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 1,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 500 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 50 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2


 
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 2 แสนบาท 0.25
2 แสนบาท 0.85
2 ล้านบาท 0.85
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 6 เดือน 0 20.00
ฝากครบ 6 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0.02 20.02
ฝากครบ 1ปี 0.05 20.05
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล1ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(Facebook:TV5HD1)ตั้งแต่เวลา 10.00น. ถึงเวลา 11.00น.