ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาในการรับฝาก โดยได้แจ้งวันที่มีสิทธิ์ถอนครบอายุไว้ที่ด้านหลังสลากทุกฉบับ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฝาก ธนาคารจึงขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบสลากออมสินพิเศษของท่าน หากพบว่ามีสลากออมสินพิเศษฉบับใดครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ธนาคารขอเรียนเชิญท่านนำสลากดังกล่าวติดต่อถอนเงินครบอายุได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ธนาคารออมสินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้วางใจใช้บริการธนาคารออมสินเสมอมา


ตรวจสลากออมสินจากหมายเลขสลากออมสิน

ตรวจสลากออมสิน เพียงใส่หมายเลขสลากออมสินของท่านได้ที่นี่

ตรวจสลาก
ผลการออกรางวัลสลากออมสิน

ตรวจผลการออกรางวัลสลากออมสินได้ง่ายๆ และรวดเร็วฉับไว

ผลรางวัล
ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ

ดาวน์โหลดผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษลุ้นทองฉลอง 100 ปี

ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ