ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาในการรับฝาก โดยได้แจ้งวันที่มีสิทธิ์ถอนครบอายุไว้ที่ด้านหลังสลากทุกฉบับ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฝาก ธนาคารจึงขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบสลากออมสินพิเศษของท่าน หากพบว่ามีสลากออมสินพิเศษฉบับใดครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ธนาคารขอเรียนเชิญท่านนำสลากดังกล่าวติดต่อถอนเงินครบอายุได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ธนาคารออมสินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้วางใจใช้บริการธนาคารออมสินเสมอมา


ตรวจสลากออมสินจากหมายเลขสลากออมสิน

ตรวจสลากออมสิน เพียงใส่หมายเลขสลากออมสินของท่านได้ที่นี่

ตรวจสลาก
ผลการออกรางวัลสลากออมสิน

ตรวจผลการออกรางวัลสลากออมสินได้ง่ายๆ และรวดเร็วฉับไว

ผลรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

กิจกรรมส่งเสริมการขาย สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 509 และงวดที่ 510

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล