ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
PROMOTION

โปรโมชั่น

Branch Search

ค้นหาสาขา1

แนะนำ
อัตรา / ดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 1-2 31.58 32.93
USD 5-20 31.97 32.97
USD 50-100 32.36 33.01
อัตราดอกเบี้ย
 • เผื่อเรียก
  0.50%
 • ประจำ 3 เดือน
  0.90%
 • ประจำ 6 เดือน
  1.15%
 • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
 • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • สำหรับสถาบันการเงิน
ข่าวธนาคาร
 • 15 ต.ค.
  ​ออมสินร่วมสืบสานประเพณี ถือศีลกินผัก Phuket Vetgeterian Festivel @ ภูเก็ต
  คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “กินผัก ออมบุญ ออมทุน ออมสิน” เพื่อสืบสานประเพณี “ถือศีลกินผัก” จังหวัดภูเก็ต ด้วยการตกแต่งสถานที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์ บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต และบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ ให้สวยงาม 
ข่าวประชาสัมพันธ์