หน้าหลัก > GSB TikTok Challenge กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานผ่าน TikTok

GSB TikTok Challenge กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานผ่าน TikTok

 

Rwd Tiktok

 

 

Artboard 1 @2x 100

 

หัวข้อการประกวด

“ ทิปส์การออมเจ๋ง ๆ สไตล์คุณ ”  โดยใช้เพลง “ ออมเงินกับออมสิน

หลักเกณฑ์

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้เพลง ออมเงินกับออมสิน ประกอบในคลิปวิดีโอ  กดได้เลย > https://vt.tiktok.com/ZSRpC3f4g/
 • การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok : GSB_Society
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok : GSB_Society พร้อมใส่ Hashtag ออมสินSavingsChallenge (#ออมสินSavingsChallenge)
 • ต้องเป็นผลงานที่อัพโหลดลง TikTok ในช่วงวันและเวลาของการประกวดเท่านั้น* (ไม่นับรวมยอดกดหัวใจเดิมที่เคยมี)

Btn Gsbtiktok Click

 

เกณฑ์การตัดสิน

1.ประเภทรางวัล Popular Vote

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนการกดหัวใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ภายในวันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2565 และมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 1,000 หัวใจ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล

2. ประเภทรางวัลขวัญใจกรรมการ

 • ผลงานที่ได้รับการให้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก โดยกรรมการจากธนาคารออมสิน จำนวน 3 ท่าน คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น
  1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  2. เนื้อหา 20 คะแนน
  3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
  4. การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
  5. คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 • ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน (1 บัญชี สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)
 • ธนาคารออมสินจะดำเนินการคัดเลือกเฉพาะผลงานที่ส่งเข้าประกวดถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การประกวด เพื่อพิจารณาตัดสินเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลตลอดกิจกรรม
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

จำนวน 5 รางวัลในแต่ละประเภทการประกวด ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 (จำนวน 1 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (จำนวน 1 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ  5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (จำนวน 3 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม

 • ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง

Facebook : GSB Society ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565