ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”