รายชื่อจังหวัด : สมุทรสาคร , ประจวบคีรีขันธ์ , ราชบุรี , สมุทรสงคราม , เพชรบุรี , นนทบุรี , กาญจนบุรี , นครปฐม , สุพรรณบุรี , นครสวรรค์ , เพชรบูรณ์ , พิจิตร , ชัยนาท , อุทัยธานี , ลพบุรี

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 347012
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร

โทร. 02-2998000 ต่อ 347011-12
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจวบคิรีขันธ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 327031
ที่อยู่ : (สาขาประจวบคีรีขันธ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 5 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ราชบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 327021
ที่อยู่ : (สาขาราชบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

สมุทรสงคราม

โทร. 02-2998000 ต่อ 347051
ที่อยู่ : (สาขาสมุทรสงคราม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 330/38 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

เพชรบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 327041
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 204 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Email : Center.SME.Bis4@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 227012
ที่อยู่ : (สาขาเมืองทองธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 55/622-6223 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 227011-12
ที่อยู่ : (สาขาเมืองทองธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 55/622-6223 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

กาญจนบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 347061
ที่อยู่ : (สาขาลาดหญ้า) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 152/12-13 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190

นครปฐม

โทร. 02-2998000 ต่อ 347071
ที่อยู่ : (สาขาพุทธมณฑลสาย 4) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 169/142-143 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

สุพรรณบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 357081
ที่อยู่ : (สาขาสุพรรณบุรี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

Email : Center.SME.Bis5@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 6

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เพชรบูรณ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 567071
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบูรณ์) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

พิจิตร

โทร. 02-2998000 ต่อ 567101
ที่อยู่ : (สาขาราชรถ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ชัยนาท

โทร. 02-2998000 ต่อ 567801
ที่อยู่ : (สาขาชัยนาท) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

อุทัยธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 567111
ที่อยู่ : (สาขาอุทัยธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

ลพบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367021
ที่อยู่ : (สาขาวงเวียนสระแก้ว) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 226/36-8 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Email : Center.SME.Bis6@www.gsb.or.th