มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารในแพลตฟอร์ม LINE MAN – Government Savings Bank

หน้าหลัก > มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารในแพลตฟอร์ม LINE MAN

มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารในแพลตฟอร์ม LINE MAN

 

 

สินเชื่อสู้ภัยโควิด

 

วงเงินกู้ต่อราย : ไม่เกิน 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอกู้ :

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • ผู้ประกอบอาชีพรายย่อย

 • ผู้มีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 0.35% ต่อเดือน (Flate Rate)

รายละเอียดคลิก >>

 

 

1436214463438966666666666

 

วงเงินกู้ต่อราย : ไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม :

 • ร้านห้องแถว / อาคารพาณิชย์

 • ร้านในห้าง / ฟู้ดคอร์ท

 • ภัตตาคาร

 • Food Truck , Pop-up Store, Booth & Kiosk

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.99% ต่อปี 

 

B195

 

 

Sent R09 ปรับเกณฑ์สินเชื่อ Ver1

 

 

วงเงินกู้ต่อราย : ไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับธุรกิจ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ :

 • โรงแรม , รีสอร์ท

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 • ร้านจำหน่ายสินค้า

 • ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย

 • บริการขนส่งและนำเที่ยว

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.99% ต่อปี 

รายละเอียดคลิก >>

 

B195

 

 

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ 1

 

 

วงเงินกู้ต่อราย :

 • ลูกค้าเดิม 30% ของวงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 หรือ 30% ของวงเงินกู้ณ 28 ก.พ. 2564 หรือ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
 • ลููกค้าใหม่ ไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมวงเงินทุกสถาบันการเงิน

คุณสมบัติผู้ขอกู้ :

 • ลูกค้าเดิม มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 2564
 • ลูกค้าใหม่ ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 2564 (ไม่รวมสินเชื่ออุปโภคบริโภค)

อัตราดอกเบี้ย : 5 ปีแรก = 5% 

รายละเอียดคลิก >>