กดเงินสดส่งท้ายปี ฟรีดอกเบี้ย 0% – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > กดเงินสดส่งท้ายปี ฟรีดอกเบี้ย 0%

กดเงินสดส่งท้ายปี ฟรีดอกเบี้ย 0%

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ธนาคารออมสิน กดเงินสดที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร ฟรีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

 

19.โปรฯ บัตรกดเงินสด 0 1040x1040px Gsb Edit2 Creat 02

 

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

 

รายละเอียดกิจกรรม

ต่อที่ 1 เบิกถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ทุกธนาคารระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565 ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% 1 รอบบัญชี (สิ้นสุด 16 มกราคม 2565)

ต่อที่ 2 เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565  ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน  0% เพิ่มอีก 1 รอบบัญชี (สิ้นสุด 16 กุมภาพันธ์ 2565)

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารออมสินเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
2. ทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านสินเชื่อบัตรเงินสด Prima ได้ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคารระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565
3. ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยนับรวมรายการเบิกถอนที่มีการชำระคืน
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกข้อเสนอการใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อปี สูงสุด 2 รอบบัญชีแรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระ โดยไม่ชำระหรือชำระต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการใช้วงเงิน และลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% จนกว่าจะครบรอบบัญชี
ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดรอบบัญชีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% กรณีมียอดเงินต้นคงค้าง อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตามปกติโดยคำนวณจากวันเริ่มต้นของรอบบัญชีที่คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ ดังนี้
– อัตราดอกเบี้ยปกติ 19% ต่อปี
– อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินปกติ 5% ต่อปี

เงื่อนไขทั่วไป
1. ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน Prima Card ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อปี สูงสุด 2 รอบบัญชีแรกไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด หรือของกำนัลอื่นได้
2. กรณีผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ลืมรหัสการเบิกถอนเงินสด หรือบัตรฯ สูญหาย ผู้ถือบัตรสามารถขอออกรหัสฯ หรือบัตรฯ ใหม่ได้ที่ GSB Call Center 1115 หรือ 0 2299 8888 และธนาคารจะจัดส่งรหัสฯ หรือบัตรฯ ให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
3. ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด