วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

The Hen Noodle (ไก่ ฅน cook)

อาหาร

The Hen Noodle 2

The Hen Noodle (ไก่ ฅน cook)

ราคา : 39,000 บาท
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชญาพัณณ์ จิราจินต์
เบอร์ติดต่อ : 098-592-8244
อีเมล : noodle.gala@gmail.com
ไลน์ : Galanoodle