ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการความรู้ โดยวิธีคัดเลือก – ธนาคารออมสิน

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > News > Procurement / Sales > Procurement > ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการความรู้ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการความรู้ โดยวิธีคัดเลือก

Budget Limit

1,390,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,390,000.00

Announcement Date : 5 Mar. 2021

Download Document