เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ธปท. เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ – ธนาคารออมสิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > News > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ธปท. เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ธปท. เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

11 Feb. 2021

Sorry, this entry is only available in Thai.