รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า – ธนาคารออมสิน

ติดต่อเรา

สาขาและจุดบริการ

หน้าหลัก > Contact Us > Report and Complaint Channels > รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2562

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2562

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2562

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2562

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2561

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2561