หน้าหลัก > ติดต่อเรา > สาขา / จุดให้บริการ
สาขา / จุดให้บริการ
สาขา/ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ แผนที่

สาขากลางเวียง

491 ถ.อุตรกิจ เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
0-5371-5080-1 0-5371-5080 bm4009@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากองบิน 56 (หาดใหญ่)

เลขที่ 179 , 181 หมู่ที่ 6 ถนนชูพันธ์ ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7425-1800-2 0-7425-1802 bm6527@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากะทู้

17/103-104 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
0-7632-1299 0-7632-1299 bm6410@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากะรน

เลขที่ 279 และ 281 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
0-7639-6608 0-7639-6607 bm6413@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากันตัง

130 ถ.สถลสถานพิทักษ์ กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
0-7525-2929 0-7525-1037 bm6603@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากันทรลักษ์

59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
0-4566-1464,0-4566-1822 0-4566-1822 bm4802@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากันทรารมย์

85/7 หมู่ที่ 14 ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
0-4565-1216,0-4565-1254 0-4565-1216 bm4804@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากาญจนดิษฐ์

101/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้าอำเภอ กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7737-9019, 0-7724-4883 0-7737-9019 bm5907@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากาญจนบุรี

210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
0-3462-0894 0-3451-1582 bm1301@gsb.or.th ดูแผนที่

สาขากาดลำพูนจตุจักร

เลขที่ 381/4 - 381/5 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
0-5309-3813 0-5309-3814 bm3606@gsb.or.th ดูแผนที่