บล็อกการเงิน

GSB Money Trend

ไลฟ์สไตล์และการเงิน

หน้าหลัก > บล็อกการเงิน > Financial > เสริมจุดแข็ง SME ในยุค AEC

เสริมจุดแข็ง SME ในยุค AEC

24 มิ.ย. 2562


 

แต่ในบทความนี้เราจะมา Focus ที่ประเทศไทย ว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้าง และอะไรที่ควรส่งเสริมให้ดีขึ้น ติดตามกันเลยครับ

จุดแข็งแรก… ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน

 จุดแข็งนี้ทำให้เราเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตร เป็นที่ตั้งที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในด้านต่างๆ SME ที่ดีควรเสริมจุดแข็งในด้านนี้ด้วยการใช้ “ภูมิประเทศ” ให้เกิดประโยชน์ ทำให้กิจการของเราต่อยอดออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าต่างๆ เพราะหากเราไปตั้งโรงงาน หรือฐานการผลิตในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะศูนย์กลางอาเซียนบนพื้นดินนั้น การขนส่งสินค้าก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นได้นั่นเองครับ

จุดแข็งที่สอง… ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง

 ต้องยอมรับจริงๆ ครับว่า… ประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น โรงงานไฟฟ้า น้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การที่เราเป็นประเทศที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึงนั้นช่วยให้การทำงาน การผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม “ราบรื่น” เพราะบางแห่งหากการผลิตสินค้า และจู่ๆ เกิดเหตุการณ์ “ไฟฟ้าดับ” หรือ ไปตก ขึ้นมาก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ระบบการผลิตได้ ดังนั้น SME ควรใช้จุดแข็งนี้ช่วยดึงดูด “คู่ค้า” ซึ่งอาจเป็นนายทุน หรือชาวต่างประเทศมาช่วยขยับขยายกิจการของเราได้ในอนาคตนั่นเอง


จุดแข็งที่สาม… ระบบธนาคาร และการเงินค่อนข้างเข้มแข็ง

 ระบบการธนาคาร และการเงินของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในอาเซียนบนพื้นดินนั้นต้องถือว่า “เข้มแข็ง” มากๆ ด้วยระบบที่ดีดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม “สภาพคล่อง” ในการทำธุรกิจที่ดีได้ และหากเราเป็น SME และมีมุมมองที่ชาญฉลาด เราควรใช้ระบบการธนาคารนี้ให้เป็นประโยชน์ การธนาคารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เสริมสภาพคล่อง และป้องกันการรั่วไหลของเงินได้เป็นอย่างดีทีเดียว


จุดแข็งที่สี่… ประเทศไทยเริ่มมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 หากเราย้อนกลับไปในอดีตนั้น… ประเทศที่มีการติดต่อการค้ารวดเร็ว คงหนีไม่พ้นประเทศสิงค์โปร์ แต่ในปัจจุบันหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ยุค 4G และอินเตอร์เน็ตในประเทศของเรานั้นมีความเร็วสูงไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ทำให้การติดต่อค้าขายสินค้า และบริการต่างๆ ของเราสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก และเรายังได้เปรียบในแง่ของการมีพื้นที่มากมาย ไว้ผลิตสินค้า เป็นโกดังเก็บสินค้า และกระจายออกสู่ภูมิภาคได้ไม่ยากเย็น แถมต้นทุนยังต่ำกว่าอีกด้วยครับ SME ควรใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำการตลาดออนไลน์ สั่งสินค้าผ่านระบบ ก็จะทำให้กิจการของเราไปได้เร็วขึ้น และเติบโตแข็งขันกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างไม่ติดขัดนั่นเอง

จุดแข็งสุดท้าย… เรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

 หลายคนอาจสงสัยว่า การที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมันเกี่ยวอะไรกับ SME แต่ความเป็นจริงแล้วการที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนั้นจะช่วยในการ “ดึงดูด” ผู้คนเข้ามาในประเทศไทย และเมื่อมีผู้คนก็ต้องมีการ “จับจ่าย” ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ในหมวดการบริการ ย่อมต้องชอบบรรยากาศที่มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยต่างๆ ทำให้กิจการค้าขายบริการคล่องตัว และหมุนระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข้งอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลยครับ


 

จุดแข็งต่างๆ ที่กล่าวมานั้น รับรองได้ว่าเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และช่วยเสริมจุดแข็ง SME ในยุค AEC ได้อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมีจุดแข็งมากมาย แต่หากเราทำธุรกิจไม่เป็น ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า SME ของเราก็จะเจริญไปข้างหน้าไม่ได้ ธุรกิจ SMEs ที่ชาญฉลาดนอกจากจะต้องปรับตัวเก่งต้องไม่ท้อ มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตน และรู้จักที่ปรึกษาด้านการเงินหรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ทำได้แค่นี้ก็จะเจริญก้าวหน้าได้แน่นอนที่สุดครับ

 

—————————————-