วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

OTP (One-TimePassword) คืออะไร

  • OTP คือ รหัสที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับยืนยันการทำรายการซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถใช้รหัสชุดเดิมสำหรับทำธุรกรรมอื่นๆได้อีกเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ ออมสินInternet Bankingโดยรหัส OTP จะมีอายุการใช้งานเพียง 2 นาที หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อเข้าทำรายการใหม่อีกครั้ง

Skip to content