วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > เมื่ออยู่ต่างประเทศ สามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้หรือไม่

เมื่ออยู่ต่างประเทศ สามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้หรือไม่

       คุณสามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต เฉพาะบริการด้านข้อมูลบัญชีเท่านั้น เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และตรวจสอบสถานะเช็ค

       ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการทางการเงิน ท่านต้องมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต้องมีการเปิดบริการ Roaming จึงจะสามารถใช้บริการได้เนื่องระบบจะมีการส่งรหัส OTP สำหรับยืนยันการทำรายการทุกครั้ง โดยธนาคารจะยึดตามวันและเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลัก

Skip to content