วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากสมัครใช้บริการแล้วทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากสมัครใช้บริการแล้วทำอย่างไร

  • ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านระบบบริการ ออมสิน Internet Banking ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ E-mail ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขา พร้อมหลักฐานแสดงตน โดยธนาคารจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยัง E-mail ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร

Skip to content