ในการเปิดบัญชีเงินฝากต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > ในการเปิดบัญชีเงินฝากต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการเปิดบัญชีเงินฝากต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน หากกรณีที่ผู้ฝากเป็นเด็กต้องอายุ ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สูติบัตรของเด็ก