โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร

โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร

โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ภายในระยะเวลา     5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าเลือกฟรีค่าจดจำนอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน