โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร

โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร

โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)