โปรโมชั่นนี้มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีระยะเวลาถึงเมื่อไหร่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โปรโมชั่นนี้มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีระยะเวลาถึงเมื่อไหร่

โปรโมชั่นนี้มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีระยะเวลาถึงเมื่อไหร่

สำหรับวัตถุประสงค์ ซื้อ/ ปลูกสร้าง/ ต่อเติมซ่อมแซม โดยโปรโมชั่นนี้ต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564