โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาถึงเมื่อไหร่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาถึงเมื่อไหร่

โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาถึงเมื่อไหร่

โปรโมชั่นนี้ต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ยกเว้นกรณีอัตราดอกเบี้ย 0% 9 เดือน ต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่

29 ตุลาคม 2564