เอกสารที่ใช้ในการสมัคร คืออะไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร คืออะไร

  • ใบสมัครบริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
  • บัตรประจำตัวประชาชน