เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ของธนาคารแตกต่างจากเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพานิชย์อย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ของธนาคารแตกต่างจากเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพานิชย์อย่างไร

เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ของธนาคารแตกต่างจากเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพานิชย์อย่างไร

  • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
  • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (ร้อยละ 15) แต่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ย ส่วนที่เกิน 20,000 บาท ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ร้อยละ 15