เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด

เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด

มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป