วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เครื่องใช้สำนักงาน ๑-๔๑๓ – ๑-๔๑๘

แบบ ๑-๔๑๓

นาฬิกาแขวนยี่ห้อ CARILLON ROMANET (อท.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้ หน้าปัดทรง ๘ เหลี่ยม

แบบ ๑-๔๑๔

นาฬิกาแขวนยี่ห้อ MOSER ตัวเรือนไม(อบ.อ.๑๑/๑)

แบบ ๑-๔๑๕

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ A.C.A. ตัวเรือนไม้ (นค.๑๑/๑)

แบบ ๑-๔๑๖

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ KIENZLE ตัวเรือนไม้ทำใหม่ มีครุฑ อยู่ที่ยอดตัวเรือน

แบบ ๑-๔๑๗

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ MAUSHE ตัวเรือนไม้ (รบ.ส.๑๑/๑)

แบบ ๑-๔๑๘

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JUNGHANS (ดส.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้