วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เครื่องใช้สำนักงาน ๑-๓๑๘ – ๑-๓๒๙

แบบ ๑-๓๑๔

โชว์ – สมุด – ธุรกิจธนาคาร

แบบ ๑-๓๑๙

ชุดรับแขก ชุดโต๊ะกลมโต๊ะกลม ๑ ตัว เก้าอี้ ๔ ตัว

แบบ ๑-๓๒๐

ชุดรับแขก ชุดโต๊ะเหลียม (คจ กญ ๑/๔) โต๊ะเหลี่ยม ๑ ตัว เก้าอี้นั่ง ๑ คน ๔ ตัว เก้าอี้นั่ง ๒ คน ๑ ตัว

แบบ ๑-๓๒๑

ตู้โชว์ไม้สักแปดเหลี่ยม

แบบ ๑-๓๒๒

หีบเหล็กเก็บเงินในการให้บริการฝาก-ถอน ปี พ.ศ. ๒๔๗๗

แบบ ๑-๓๒๓

ตู้นิรภัย ยี่ห้อ NOOMBUST H.BAUCHE&C

แบบ ๑-๓๒๔

ตู้นิรภัย ขนาด ๔ ลิ้นชัก ยี่ห้อ อีโก้ รุ่น ERCB4

แบบ ๑-๓๒๕

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่

แบบ ๑-๓๒๖

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (ไม่ปรากฎปี พ.ศ.)

แบบ ๑-๓๒๗

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (บมธ. ๑-๒๕-๐๐๑) ๓/๔

แบบ ๑-๓๒๘

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (ขก.ผ.๑-๒๕-๐๐๑๓/๑๗)

แบบ ๑-๓๒๙

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (รอ.จ.๑-๒๕-๐๐๑) ๓/๑๐

Skip to content